De diskuterar kansliets samarbete med regionerna kring hållbar upphandling inom hälso- och sjukvården samt att målet med kansliets arbete är att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder och därmed minska negativ påverkan på människor och miljö under produktens eller tjänstens livscykel. "Det viktiga är att motivera och prioritera arbetet där regionerna kan få största möjliga effekt av nationell samverkan", enligt Diego.

Vidare diskuteras huvuduppdraget om att arbeta med en strategi för ökad harmonisering av miljökrav bland Sveriges 21 regioner inom områdena för klimat, kemikalier och cirkulär ekonomi. Syftet med harmoniseringen är att skapa tydliga marknadssignaler möjliggöra effektiva och samordnade avtalsuppföljningar. De risker och möjligheter som uppkommit under pandemin kopplat till sårbara leveranskedjor och de potential som kan uppkomma för övergång till en cirkulär ekonomi är viktigt att fånga upp. Det finns goda exempel där vissa rena avfallsströmmar återanvänds från sjukvården för att på nytt producera nya vårdmaterial som exempelvis engångsförkläden (se case här 2021 - Trioworld) och Diego lyfter avslutningsvis också fram leverantörernas roll och de samarbetsmöjligheter som kan uppstå.  

Här finns intervjun att läsa i sin helhet. 

Tidigare publicerad nyhet om Diego och om hans uppdrag på det nationella kansliet.

 

Diego

Foto:Tristan Hess

Diego Cattolica
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Om författaren

Arkiv