Tiotusentals ton extra medicinskt avfall i samband med covid-19-pandemin har satt enorma påfrestningar på sjukvårdens avfallshanteringssystem runt om i världen med stora konsekvenser för människors hälsa och miljö. Förutom att ha bra system på plats måste det också finnas en vägledning för hur vårdpersonal ska hantera avfallet."Det är absolut nödvändigt att förse vårdpersonal med rätt skyddsutrustning", säger Dr Michael Ryan, verkställande direktör, WHO Health Emergencies Program. "Men det är också viktigt att se till att den kan användas säkert utan att påverka den omgivande miljön."

Rapporten har i sin analys dessvärre inte tagit hänsyn till det avfall som skapats av allmänheten, till exempel engångsmasker. Inte heller varor som köpts utanför FN-initiativet Verified som är ett initiativ för global kommunikation med tre olika teman varav ett är just om globalt samarbete och lösningar.

 

Den globala analysen av sjukvårdsavfall är framtagen av WHO och finns att läsa här.

Här kan du ta del av de riskanalyser Sveriges regioner har tagit fram på Covid-produkter som handskar, visir, desinfektionsmedel, munskydd och förkläden.

 

Om författaren

Arkiv