Under torsdagen arrangerade tre norska myndigheter en gemensam leverantörsdialog med IT-leverantörer för att diskutera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och krav på tillbörlig aktsamhet (due diligence).  

Sykehusinnkjöp HF, DFØ - Statens innkjøpssenter och Oslo kommun har påbörjat ett samarbete för att säkerställa att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter skyddas vid upphandling av IT-produkter. Riskerna inom IT-industrin är stora och välkända och myndigheterna vill i samarbete och dialog med leverantörer lyfta behovet av att ha en implementerad process för tillbörlig aktsamhet (due diligence) för att identifiera, förhindra och begränsa risker under produkters och tjänsters hela livscykel och värdekedjor.


Vid seminariet var Ethical Trading Initiative Norge och regionernas nationella kansli inbjudna att presentera vad en process för tillbörlig aktsamhet (due diligence) omfattar samt erfarenheter från det arbete som Region Stockholms, Adda och Svenska Kyrkan har gjort för att identifiera eventuella fall av statssanktionerat tvångsarbete i IT-leveranskedjor. De senaste åren har flertalet organisationer rapporterat om allvarliga kränkningar av uigurers och andra muslimska minoriteters mänskliga rättigheter i Kina, inklusive genom statssanktionerat tvångsarbete. År 2020 inledde därför Adda, Sveriges Regioner och Svenska kyrkan ett samarbete där syftet var att säkerställa att våra leverantörer och varumärkena iakttar tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter i enlighet med våra villkor.


Seminariet lockade över 40 deltagare från både myndigheterna och leverantörer. Det nationella kansliet tackar för inbjudan och för ett gott samarbete mellan våra respektive myndigheter.

Norsk leverantörsdialog
Bild: Grete Solli, Sykehusinnkjøp HF, Merete Sunde, Sykehusinnkjøp HF,Stine Foss, Oslo kommune, Alexandra Solheim Wigglesworth, DFØ Statens innkjøpssenter, Simen Høy Dypvik, Etisk handel Norge, Pauline Göthberg, regionernas natonella kansli hållbar upphandling

Om författaren

Arkiv