Kristin Tallbo från Adda och Pauline Göthberg från det nationella kansliet deltog i ett samtal med Anna Lupi från EU:s generaldirektorat för den inre marknaden och diskuterade krav på tillbörlig aktsamhet för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

Då det seminarium som arrangerades av EU i december 2021 genererade stort intresse bjöd EU in till ytterligare och fördjupade samtal med Adda och regionernas nationella kansli. De frågor som adresserades under detta samtal var vilka mänskliga rättigheter som bör och kan ingå vid upphandling, i vilka delar av världen föreligger de största riskerna, hur gottgörelse kontra åtgärdsplaner fungerar samt om resultat från genomförda revisioner bör och kan publiceras.

Seminariet kan ses i efterhand här och några takeaways var:

  • Viktigt att riskanalysen omfattar alla mänskliga rättigheter.
  • Hur pass allvarlig den negativa påverkan är bedöms utifrån dess omfattning, utsträckning och om den går att rätta till.
  • Viktigt med transparens i leveranskedjan för att kunna identifiera, hantera och förebygga risker.
  • Risker finns på närmare håll än vad vi tänker oss – även i Europa och i Sverige.
  • Att ställa krav på l… är nödvändigt men inte tillräckligt. Det är också viktigt att ställa krav på att leverantörer har processer för tillbörlig aktsamhet på plats (due diligence).
  • Kostnaderna för uppföljningarna inklusive tid för planering står Adda och regionerna för.
  • Revisionerna kan inkludera både kontorsrevisioner och fabriksrevisioner.
  • Viktigt att uppföljningarna fokuserar på den specifika risken
  • Positiva resultat från uppföljningar är att leverantörer utvecklar sina uppförandekoder, utser personer som är ansvariga för hållbarhetsfrågor samt hur leverantörer genomför riskanalyser. Från att genomföra leverantörsbedömningar till riskanalyser men även förbättrade arbetsförhållanden i fabriker som tillverkar produkter till offentlig sektor.
  • Vikten av att dela resultat från uppföljningar mellan upphandlande myndigheter efter det att affärskänslig information tagits bort.

Återigen, ett stort tack till EU och Anna Lupi till möjligheten att få dela med oss av våra erfarenheter och vi ser fram mot en fortsatt dialog och ser med spänning fram mot implementeringen av det nya lagförslaget om hållbar bolagsstyrning.

Om författaren

Arkiv