I en nyligen publicerad artikel i Forbes lyfts behovet av nya metoder för att identifiera arbetskraftsexploatering i globala leveranskedjor. I artikeln intervjuas Stefan Brehm från Globalworks och Pauline Göthberg om behovet av ny teknik för avtalsuppföljning.

Under lång tid har såväl privat som offentlig sektor förlitat sig på fabriksrevisioner för att kontrollera efterlevnad av ställda krav. Vid en revision inspekteras en tillverkningsanläggning för att verifiera om verksamheten uppfyller socialt och etiskt ansvar, hälso- och säkerhetsbestämmelser och arbetslagar. Men revisioner som ska täcka in ett stort antal ansvarsområden på kort tid riskerar att inte fånga avvikelser. Traditionell revisionsmetodik är inte heller utformad för att upptäcka alla typer av risker som exempelvis tvångsarbete eller skuldslaveri.

Även om fabriksrevisioner i vissa fall kan vara en bra metod behöver nya metoder utvecklas. I denna artikel diskuteras nya teknikdrivna metoder för uppföljning där Stefan Brehm från Globalworks och Pauline Göthberg delar sina erfarenheter.

Forbes

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv