Hållbarhet i upphandling är en omtalad fråga. På Swedish Medtechs upphandlingskonferens den 16 mars 2022 presenterade regionernas nationella kansli för hållbar upphandling varför det är viktigt att jobba med hållbar upphandling och gav en inblick i hur kansliet planerar samordna med regionerna kring miljökrav i upphandling. Konferensen, som samlade över 400 deltagare, belyste även frågan om införandet av nya regler för  medicintekniska produkter (MDR) och det kanske mindre kända International Procurement Instrument (IPI) som är ett verktyg som ska bidra till att skapa lika villkor på de globala upphandlingsmarknaderna.

Diego Cattolica, nationell samordnare för hållbar upphandling inom miljö presenterade en överblick över det tänkta arbetet framåt för en strategi mot ökad harmonisering av miljökrav i upphandling inom de åtta prioriterade riskområdena för regionernas nationella samverkan.

Arbetet framåt med harmonisering av miljökrav är fortfarande i ett tidigt skede och är behov ta fram och utveckla de identifierade behoven i form av ramverk och processer, från prioritering av kategoriområden och produkter, formulering av önskad miljönytta/effekt, fram till förankring och implementering av regionerna för de miljökrav och vägledningar som utvecklas. "det är ett maraton, inte en sprint, kriterier kommer inte kunnas ta fram överallt för allt samtidigt" säger han, och menar på att takten för utveckling av kriterier och vägledning är också beroende av de resurser och kompetenser som regionerna bidra i den nationella samverkan.

Processer_harmonisering_miljökrav.png

 

Länk för att hitta samtliga presentationer på konferensen: Presentationer Upphandlingskonferensen 2022 (emarketeer.com)

Om författaren

Arkiv