I Hållbart Näringsliv webbserie om näringslivets största hållbarhetsutmaningar beskrivs i avsnitt 2 stora och små företags viktiga roll i omställningen. Hur kan ett SME påverka och göra skillnad? För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål behövs små och medelstora företag. Samtidigt konstaterar denna grupp att utmaningarna är stora.

Genom Europas nya taxonomi och Green Deal menar författarna till Hållbariseringen- En guide för företag i omställning att pressen direkt och indirekt ökar på SME:r och att det numer inte handlar om en vilja att förändra världen utan att de måste förändras. Författarna ser en helt ny spelplan likt globaliseringen och digitaliseringen. Hur du organiserar dig, hur du kartlägger din verksamhet, hur du sätter mål och jobbar med utbildningsinsatser är din framgång i Hållbariseringen.

Ett SME beskriver sin resa med 18 år inom möbler till kontor, via en pandemi till att resonera kring hur deras produkter slängs ut innan de är färdiganvända. Arbetet ledde till en ny vision; från att rita och nytillverka till att börja renovera (ta ansvaret hela vägen) – i cirkuläritet. Företaget förändrade både värderingar och verksamheten längs med vägen.

Avsnittet avslutades med en panel med inbjudna deltagare från Vattenfall, SustainLab och CGI Scandinavia, som väckte några intressanta tankar;

o Förstå vilken påverkan mitt företag har
- vad tjänar vi pengar på och vad tjänar vi mest pengar på?
o Hitta tillgänglig data för din bransch hos din branschorganisation
o Börja göra (ex energi, bränsle och avfall)
o MÄT för din kund behöver det

Om författaren

Arkiv