Electronics Watch tillsammans med ett antal organisationer (IndustriALL, Fair Trade Advocacy Office, Rethinking Value Chains, och FPH Foundation for the Progress of Human Kind) håller i en serie webinarium på temat tillbörlig aktsamhet inom offentlig upphandling (Delivering Due Diligence in Public Procurement). Region Stockholm medverkade i tredje webinarium 24 mars på temat ”Enforcing Due Diligence” det vill säga hur man följer upp leverantörers arbete med tillbörlig aktsamhet inom ramen för avtalsförvaltningen. Bland andra talare var EU ledamot Heidi Hautala som talade om EU kommissionens lagförslag om en tillbörlig aktsamhet

Alla webinarium inom serien går att se i efterhand här

Nästa och sista webinarium handlar om Rätten till gottgörelse (The Right to Effektive Remedy) och äger rum 29 april kl. 14.00.

EWDueDiligence

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv