• En revidering av riskerna inom regionernas samtliga inköpskategorier har genomförts och en uppdaterad riskområdesindelning har förankrats i regionerna och beslutats av styrgruppen.
  • För att effektivisera uppföljningsarbetet har regionernas nationella kansli implementerat ett nationellt systemstöd och reviderat rutinen för uppföljning med bedömning av leverantörernas självskattningar.
  • Regionernas nationella kansli har granskat och bedömt 48 leverantörer genom självskattningar och lämnat rekommendationer till regionerna för vidare åtgärder.
  • Fem nya riskanalyser har tagits fram för handskar, visir, desinfektionsmedel, förkläden samt munskydd.
    Regionernas uppföljningsarbete resulterade i tio nya kontorsrevisioner som påbörjades 2021 varav tre även omfattade uppföljning av krav på systematiskt miljöarbete.
  • 16 revisioner kunde avslutas efter det att eventuella avvikelser hade åtgärdats.
  • Under året beslutade de tre handskfabrikerna som Region Östergötland reviderade 2019 att införa zero-cost policyer och har även ersatt de migrantarbetare som anställts innan införandet av zero-cost policyn för deras rekryteringsavgifter.
  • Region Stockholm, Adda och Svenska Kyrkan presenterade sin slutrapport från uppföljningen av eventuella fall av statssanktionerat tvångsarbete i regionen Xinjiang i Kina hos leverantörer som levererar IT-produkter till de tre organisationerna.
  • En kompetenssatsning har genomförts och 68 % av kontaktpersonerna och de regionala samordnarna har genomgått en e-utbildning i hållbar upphandling framtagen av SKR, Adda, och regionernas nationella kansli för hållbar upphandling
  • Verksamhetsrapport 2021
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv