De prioriterade riskområdena som regionernas nationella samarbete bevakar har sedan 2010 ökat i antal. Då omfattade det nationella samarbetet fyra produktområden (textilier, instrument, förband och handskar). Idag omfattas ytterligare kategorier som IKT, Livsmedel, Läkemedel och Medicinteknik. Allt eftersom nya risker har identifierats har således nya inköpskategorier lagts till.

Uppdraget för denna riskanalys omfattade framtagandet av riskanalyser för nio kategorier med fokus på risker för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och korruption. Riskanalysen pekar även ut exempel och i vissa fall förslag på produkter inom respektive kategori som ska prioriteras för framtida arbete.

Kategorierna som har analyserats är:

  • Vårdrelaterad papper och plast
  • Medicinsk grundutrustning
  • Kirurgiska instrument
  • Lokalvård
  • Nutrition
  • Medicinteknisk utrustning: bild och funktion
  • Inkontinens och stomi (inklusive sjukvårdskemikalier, övning-och simuleringsutrustning)
  • Möbler
  • Livsmedel

Nästa steg är att regionerna rapporterar in till nationella kansliet vilka produkter som ska följas upp år 2023 för att förbereda utskick i vårt nationella systemstöd Worldfavor. Ett tillhörande exceldokument finns tillgängligt vid förfrågan till nationella kansliet. 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv