Samarbetsmöte för att diskutera hållbar upphandling och samverkansmöjligheter

Sykehusinkjöp

I onsdags träffades det nationella kansliet för hållbar upphandling och Sykehusinnkjøp* i Oslo i sitt första fysiska möte sedan starten av pandemin. Stämningen var god och diskussionerna levande och visade på hur viktigt det även är med fysiska träffar i denna alltmer digitaliserade möteskultur post-covid.

Agendan var fylld med erfarenhetsutbyte och en statusuppdatering om de viktigaste händelserna i respektive organisation och land. Vi delade erfarenheter om hur vi prioriterar och arbetar inom våra riskområden, diskuterade nya arbetssätt för uppföljning med exempelvis Isotopanalyser samt hur vi bäst kan använda tredjeparts miljömärkningar för att underlätta kravställandet inom relevanta produktområden.

Vi blickade också framåt för hur båda organisationerna kan arbeta strategiskt i gemensamma frågor framöver och stärka samarbetet ytterligare. Ett stort tack till våra norska kollegor för ert välkomnande och gästfrihet!

*Sykehusinnkjøp är de Norska regionernas inköpscentral för gemensam upphandling inom hälso- och sjukvårdssektorn. Organisationen har en central styrning men decentraliserad verksamhet. Nationella kansliet och Sykehusinnkjøp har ett samverkansavtal sedan 2015

 

Om författaren

Arkiv