Sykehusinnkjöp HF, DFØ - Statens innkjøpssenter och Oslo kommun har påbörjat ett samarbete för att säkerställa att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter skyddas vid upphandling av IT-produkter. Riskerna inom IT-industrin är stora och välkända och myndigheterna vill i samarbete och dialog med leverantörer lyfta behovet av att ha en implementerad process för tillbörlig aktsamhet (due diligence) för att identifiera, förhindra och begränsa risker under produktens hela livscykel och värdekedjor.

Under detta rundabordssamtal var fokus på transparens och spårbarhet. För att kunna identifiera och hantera aktuella och potentiella risker i leveranskedjan måste spårbarheten öka. IKT Norge, Ruter samt Sverige regioners nationella kansli inledde workshoppen med att belysa olika aspekter av vikten av spårbarhet.

Några av key-takeaways från dagen var:  

  • Tidig dialog, tillit och samverkan mellan upphandlande myndigheter och industrin är nödvändig för att adressera riskerna i leveranskedjorna.
  • Fullständig transparens är sannolikt inte målet utan nivån på spårbarhet i leveranskedjan bör baseras på risk.
  • Rättighetsinnehavare eller deras representanter måste involveras i dialogen
  • Såväl leverantörer som offentliga upphandlare i Norden bör gå samman och påverka de stora branschorganisationerna att verka för ökad transparens.
  • Arbetet med risker inom IT-industrin kräver också ökad kompetens hos upphandlande myndigheter och att ökad transparens hos leverantörer måste premieras.

Oslo2juni1

Foto: Alexandra Solheim Wigglesworth DFØ - Statens innkjøpssenter, Merete Sunde Sykehusinnkjöp HF och Stine Foss Oslo Kommune. 

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv