Stort intresse för webinariet på gemensamma nordiska hållbarhetskriterier för förpackning inom hälso- och sjukvården

I veckan anordnade kansliet sitt sista webinarie inför sommaren. Temat denna gång var på sprida information och kunskap om de nyligen framtagna gemensamma nordiska kriterierna för hållbara förpackningar inom hälso- och sjukvården, som projektletts av Susanne Backer på Region Midtjylland men i samverkan med deltagare från flera nordiska regioner.

På webinariet diskuterade Anders Bolmstedt och Susanne Backer på ett mycket pedagogiskt sätt behovet och fördelarna med att använda gemensamma förpackningskrav vid upphandling av hälso- och sjukvårdsprodukter för att nå bättre hållbarhetseffekter. 

Det visades ett tydligt intresse från de svenska regionerna att man tycker om kraven för att de är lättbegripliga och användarvänliga.

Lanseringsnyheten om kriterierna (på danska) hittar ni här: https://lnkd.in/dqa_4HFk

Engelsk översättning på kriterierna hittar ni här: https://lnkd.in/eQBhZY3T

Om författaren

Arkiv