Samtliga leverantörer, förutom Teva som inte längre är ombud för Xellia, har vidtagit åtgärder och har återrapporterat om sitt förebyggande arbete. Västra Götalandsregionen kommer att genomföra kontorsrevisioner hos Viatris Sverige (Mylan AB) och Orifarm Generics AB för att säkerställa att de har policyer och processer på plats i enlighet med avtalsvillkoren. Orion Pharma AB kommer att följas upp vid ett senare tillfälle.

I veckan publicerade Danwatch en nyhet med anledning av Västra Götalands och Sveriges regioners gemensamma arbete med den fortsatta uppföljningen.

 Danwatch

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv