Lyssna där du brukar lyssna på poddar eller här: bit.ly/3OzijcD

Lisa Stern Ödmark berättade om märkningen Välvald – apotekens guide för ökad transparens och hur konceptet kommer att utvecklas framöver med bland annat hårdare krav. Kansliet pratade om hållbar offentlig upphandling av läkemedel och vilka hållbarhetskrav regionerna ställer. 

Deltagarna diskutera även begreppet hållbar hälsa, värdet av hållbarhetscertifieringar och hur offentlig upphandling kan användas för att accelerera en hållbar utveckling i samhället.

Med Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson och , trainee.

Lif

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv