GE Healthcare Sverige AB:s huvudsakliga verksamhet är medicinteknisk utrustning och konsulttjänster för sjukvården. I produktportföljen finns bildgivande diagnostik, elektromedicinsk utrustning, samt medicinteknisk utrustning för förlossning/neonatal. 

Uppföljningen av ultraljud för kvinnohälsovård: Voluson hos GE Healthcare Sverige AB avser perioden 2021 och är härmed avslutad.

En sammanfattning av revisionsrapporten för GE Healthcare Sverige AB kan hittas här

Om författaren

Arkiv