Bremen förbereder tillsammans med en rad andra städer i Tyskland att genomföra en gemensam upphandling av textilier. De planerar även att under avtalsperioden genomföra en gemensam fabriksinspektion. Kansliet var inbjudna att berätta om hur regionerna har organiserat det nationella arbetet och våra harmoniserade krav och gemensamma uppföljningar. Under webinariet fick vi även höra om de legala förutsättningarna för gemensamma upphandlingar i Tyskland.

Vi kommer att följa våra tyska kollegors arbete med detta arbete och ser fram mot att fortsatt byta erfarenheter.

Bremen

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv