Några av resultaten presenteras nedan:

  • Under pandemin var medvetenhet om hållbarhetsriskerna i leveranskedjorna allmänt känt, även om alla upphandlande organisationer inte prioriterade dessa risker.
  • Inga av de tillfrågade upphandlande organisationerna eller leverantörerna uppgav i början av pandemin att hållbarhet var prioriterat.
  • Vissa upphandlande organisationer ville inte reducera möjligheten för leverantörer att delta genom att ställa hållbarhetskrav eftersom beroendet av leverantörer var akut.
  • Transparens i leveranskedjorna är en utmaning. 
  • Intervjupersonerna betonade vikten av SMEs som en nyckel för att lyckas med hållbar upphandling. En majoritet av leverantörer är just SMEs.
  • Viktigt att hållbarhet är en integrerad del i upphandlingsprocessen för att undvika att kraven nedprioriteras i tider av kris.

 Läs mer här

Swedish PPE

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv