Fokus för utbildningen var offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att nå målen i Agenda 2030 och regionernas nationella process för att identifiera och prioritera risker, ställa krav och inte minst den viktiga uppföljningen.   

Under dagen presenterade även ett konkret fall från tidigare genomförda uppföljningar.  

Tack alla för ett aktivt deltagande! Nästa utbildningstillfälle kommer att ges i mars 2023. 

utbildning

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv