Nationella kansliet besökte Västra Götalandsregionen (VGR) i veckan tillsammans med Sykehusinnkjøp, Naturvårdsverket och Health Care Without Harm Europe för erfarenhetsutbyte och diskussion om gemensamma frågor för att driva mot en mer hållbar hälso- och sjukvård

Under två dagar hölls presentationer och diskussioner kring cirkulära initiativ, gemensamma arbetsområden för ökad harmonisering, med fokus på bland annat Health Care Without Harms Europeiska utfasningslista för hälso- sjukvården för oroande kemikalier, de gemensamma Nordiska förpackningskraven, och PVC i vården. Vi fick även inspiration från VGRs interna miljöfunktion som presenterade deras nya Miljöprogram som antogs 2021 och de mål, färdplaner och aktiviteter som de har för att nå sina ambitiöst satta mål inom resurseffektiva och giftfria flöden, låg klimatpåverkan, och främjandet av biologisk mångfald.

20221011_155320.jpg

Från vänster: Tore Havellen (Sykehusinnkjøp), Diego Cattolica (Nationella Kansliet Hållbar Upphandling), Per Rosander (VGR), Maiken Pollestad Sele (Sykehusinnkjøp) Katia Pacella (Health Care Without Harm), Anders Bolmstedt (VGR), Lena Stig (Naturvårdsverket)

Om författaren

Arkiv