Detta var det tredje mötet som Upphandlingsmyndigheten, tillsammans med Sveriges regioner och Adda arrangerar i samband med att vi reviderar kraven på tillbörlig aktsamhet. En samverkan ökar möjligheterna till att mer kostnadseffektivt identifiera och hantera hållbarhetsrisker i våra leveranskedjor.

Dela riskbedömningar och undvika dubbelarbete

Inledningsvis diskuterades frågan om behövlighetsanalyser och riskbedömningar för att identifiera och hantera risker i leveranskedjorna. Deltagarna konstaterade att det genomförs ett stort antal riskbedömningar i respektive land, organisationer och för en rad inköpskategorier. Att samordna och dela riskbedömningar är ett område där vi kan utöka vårt samarbeta för att undvika dubbelarbete och minska kostnaderna.

DFÖ Norge kommer att samla in och jämföra de riskbedömningar som finns tillgängliga inom respektive organisation och identifiera likheter och eventuella skillnader och återkopplar i slutet av året.

Harmoniserade krav skapar större förutsägbarhet för leverantörer

Det ställs idag likartade krav vad gäller tillbörlig aktsamhet (hållbara leveranskedjor) i de nordiska länderna och att ambitionen bör vara att, över tid, nå en ökad harmonisering. En ökad harmonisering av krav på tillbörlig aktsamhet skapar en större förutsägbarhet för leverantörer. 

En studie har genomförts av Rambergs Advokater av respektive lands krav på tillbörlig aktsamhet och man har även sett över möjligheter till att dela resultat från uppföljningar. Rapporten kommer att publiceras i november.

Effektiva metoder för uppföljning och dela information

Ytterligare ett område som diskuterades var effektiva metoder för avtalsuppföljning. Utöver organisationernas erfarenhet av metoder som självskattningar, kontorsrevisioner och fabriksrevisioner diskuterades även ursprungstestning och öppen data. Det är viktigt att anpassa uppföljningsmetod efter den risk som ska följas upp.

Vi ser fram mot nästa möte då Statens og Komomunernes Indkøbsservice är värd.

Nordic meeting

Bild: Lisa Sennström (The National Agency for Public Procurement), Pauline Göthberg (The Swedish Regions), Kristin Tallbo (Adda), Riikka Juuma (Hansel, Finland), Karolina Lehto (Hansel, Finland), Jenni Rovio (Motiva, Finland), Merete Sunde (Sykehusinnkjøp Norway)  , Katrine Pape Huldahl (Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) Denmark) , Jenny Ählström (DFÖ, Norway), Alexandra Solheim Wiggleshaw (DFÖ, Norway), Stine Foss (City of Oslo, Norway)

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv