Region Örebro var värd för årets konferens och Markus Liljenroth, Upphandlingschef och Anna Jacobsson, hållbarhetschef, inledde dagen med att hälsa alla välkomna och presenterade temat för dagen – nämligen hållbarhet.

Företaget Textilia berättade om sitt arbete med hållbar textilservice. Textilia hanterar över 100 ton arbetskläder och textilier varje dag och betonade vikten av att hålla sig inom de planetära gränserna. En central del i det arbetet är att gå mot mer cirkulära flöden. Här är dialog och samverkan med upphandlande organisationer en förutsättning för att hitta hållbara affärsmodeller. Cirka 80 procent av klimatbelastningen ligger under tillverkningsskedet och kan man minska nyproduktionen finns stora vinster att göra. Några kloka medskick från Textilia var:

  • Använd textilier så många gånger som möjligt dvs öka omsättningshastigheten för att hinna slita ut textilierna under avtalsperioden. Men, även enkla saker som att ta bort logga för att kunna använda textilierna hos annan kund.
  • Skapa nya textilier av kasserade textilier och vi fick se exempel på patientkläder som producerats av gamla lakan.
  • Fiberåtervinning på kemisk och mekanisk väg.
  • Sist men inte minst - de textilier som inte går att återanvända används som insatsvara för ex bullerdämpning, fyllnadsmaterial, komposit mm.

Nationella kansliet var också inbjudna att presentera regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling. Förväntningarna på upphandling som ett verktyg för att nå våra hållbarhetsåtagande och möta de sociala och miljömässiga utmaningarna har ökat såväl regionalt, nationellt som globalt. Ska-reformen avseende LOU kommer sannolikt att träda i kraft nästa år vilket innebär att upphandlande organisationer ska beakta ett antal sociala- och miljömässiga aspekter om upphandlingens art motiverar det. Andra medskicka från kansliet var att hållbarhetsrisker inte längre kan hanteras i separata silos och att de även kan kopplas till beredskap och försörjningsfrågor. En ökad spårbarhet av var våra produkter är tillverkade minskar även vår sårbarhet. För att möta de ökade förväntningarna och riskerna är en nationell samordning ett mer effektivt sätt. Arbetet med att implementera Programförklaring 2030 och tillhörande strategi påbörjas 2023.

Man kan konstatera att det finns ett starkt engagemang i Sjuklövern för hållbarhetsfrågor. De regioner som ingår i sjukvårdsregion Mellansverige är: Region Örebro, Sörmland, Västmanland, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala.

Örebro 1Örebro 2

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv