Electronics Watch, the Danish Institute for Human Rights and the Business Human Rights and the Environment Research Group vid Greenwich universitet arrangerade förra veckan en workshop för upphandlande myndigheter med fokus på tillgång till gottgörelse (på engelska, remedy) vid kränkningar av mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

Workshopen vände sig till upphandlande organisationer och hållbarhetsansvariga inom offentlig sektor som vill bidra till att utveckla ett praktiskt tillvägagångssätt för att säkerställa att arbetare har möjlighet att få tillgång till gottgörelse i händelse av allvarliga kränkningar i leveranskedjorna. Deltagare kom från Storbritannien, Nederländerna, Österrike och Danmark. Det gavs också möjlighet att dela med sig av lärdomar mellan upphandlande organisationer som har erfarenhet av leverantörer som har tillhandahållit gottgörelse. Workshopen berörde både utmaningar och möjligheter att arbeta med gottgörelse samt hur detta ska mätas, utvärderas och hur arbetarna som är rättsinnehavare kan inkluderas mer i den processen.

Tillgång till gottgörelse är ett av de mest underutvecklade koncepten inom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I och med att regionerna kommer att börja ställa krav på gottgörelse som en del av de reviderade kraven på tillbörlig aktsamhet måste även vi öka vår kunskap. Vad innebär det att återställa drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat, hur bör leverantörernas samråd med rättighetshavare ske om lämplig gottgörelse och hur säkerställer vi att rättighetshavare är tillfredsställda med både processen och resultaten. Det är frågor vi diskuterade, och som vi ser ett behov av att fortsätta driva. Det säger kansliets nationella miljösamordnare Diego Cattolica.

Diego_svartvit.pngEelectronics_watch_copenagen_2022_october.jpg

Om författaren

Arkiv