Procurator AB ägs av OptiGroup som är en europeisk distributionsgrupp som erbjuder kundanpassade leveranslösningar till B2B-kunder inom hotell & restaurang, hälso- och sjukvård, tillverkning och industri samt den grafiska sektorn. Antal anställda i Optigroup är ca 1600 totalt och i Sverige har Procurator AB 350 anställda. Procurator AB är certifierade i enlighet med ISO 14001, ISO 9000 och företaget är medlemmar i Sedex. Procurator AB har inga egna produktionsanläggningar och arbetar ofta via agenter.

Inom generella förbrukningsvaror genomfördes en fabriksrevision i juni 2019 på en av Procurator AB:s leverantörer i Malaysia. Granskningen medförde flera grava avvikelser som hanterats, följts upp och kontrollerats/granskats löpande genom ytterligare 3:e parts revisioner av leverantören samt från juni 2020 genom flera kontorsrevisioner av Regionernas avtalspart Procurator AB.

Utvalt stickprov:
1. Handskar unders nitril slät tunn Milky Sensitive 240 mm (art.nr 2034775)
2. Undersökningshandske omvårdnad normal krage M, 150 st/pkt (art.nr 2067392)
3. Undersökningshandske Normal krage Omvårdnad Medium (art.nr 2018855)

Uppföljningen avser perioden 2020–2022 efter fabriksrevisionen 2019 och är härmed avslutad.
En sammanfattning av revisionsrapporten kan hittas här

Om författaren

Arkiv