Instrumenta är ett privatägt aktiebolag och de är agentur och återförsäljare av kirurgiska och diagnostiska instrument samt medicinskteknisk apparatur. Antalet anställda på Instrumenta AB är 12 stycken varav de flesta arbetar vid huvudkontoret i Partille. Instrumenta AB har ca 30 leverantörer varav ca 15 leverantörer är huvudleverantörer. Leverantörerna finns i Västeuropa (främst i Tyskland), USA och Pakistan.

Inom Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror – Kirurgiska instrument genomfördes en kontorsrevision under 2022 på Instrumenta AB baserat på deras egenrapportering 2021. Revisionen genomfördes med utvalt stickprov: SAX MAYO, BÖJD, 17CM SUPREME artikelnummer 1251-17

Uppföljningen avser perioden 2022 och är härmed avslutad.

En sammanfattning av revisionsrapporten kan hittas här

Om författaren

Arkiv