Konferens samlade över 300 deltagare från offentliga myndigheter, universitet och civilsamhället som alla arbetar med global rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter i leveranskedjan. Särskilt positivt var att deltagare från globala syd deltog.

Barcelona 1

Olika teman lyftes under de två dagarna där en given del var juridiken och en genomgång och jämförelse av ny och befintlig lagstiftning om tillbörlig aktsamhet för företag och de delar som har bäring på offentlig upphandling. Förväntningarna på offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att adressera risker i leveranskedjan har ökat. Men, över 60% av all upphandling sker på lokal och regional nivå och ett centralt tema under konferensen var hur regioner och kommuner med lite resurser, och ibland även kompetens, kan hantera dessa ökade förväntningar.

Kristin Tallbo, Adda Inköpscentral tillsammans med regionernas nationella kansli fick möjlighet att presentera de reviderade villkoren för hållbara leveranskedjor som har tagits fram tillsammans med Upphandlingsmyndigheten. Vi fick även möjlighet att belysa hur vårt arbete är organiserat där ett nationellt samarbete med en tydlig ansvarsfördelning och där resurserna delas är en mycket kostnadseffektiv metod. Andra mycket intressanta exempel på fungerande lösningar presenterades av Oslo kommun och Stine Foss, Pia Trulsen från Sykehusinnkjöp, Catalan Healtch and Social Care Consortium, Barcelona stad mfl.

Det är viktigt att inkludera hållbarhetsfrågorna i hela inköpsprocessen från behovsanalysen, till utformandet av upphandlingsdokumenten till avtalsförvaltning.

Barcelona 15 nov

Foto: Pauline Göthberg, Carla Canal Rosich, Policy Coherence for Development Officer, Ajuntament de Barcelona, Kristin Tallbo, Adda Inköpscentral.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv