Vi fick ta del av rapporter från civilsamhällesorganisationer som granskar företag inom såväl utvinnings- som tillverkningssektorn. Bland annat lyftes stora hälso- och säkerhetsfrågor i gruvor i Kongo (DRC), Bolivia och på Filipinerna, ökade hot mot medborgarrätts- och miljöförsvarare i Kina och på Filipinerna, diskriminering, tvångsarbete och skuldslaveri i Malaysia. De försämrade anställningsvillkoren globalt, bidrar till att arbetare idag är mer utsatta och därmed rädda och mer obenägna att berätta om sin arbetssituation. Det i sin tur gör det allt svårare för upphandlande organisationer att säkerställa att kontraktsvillkoren efterlevs och att svenska skattepengar inte bidrar till att kränka arbetstagares rättigheter i leveranskedjorna.

Men, det finns också tecken på positiva förändringar. Vi fick ta del av en rad exempel;

  • allt fler arbetare utbildas om sina rättigheter,
  • utökade samarbeten med fackföreningsrörelser,
  • utfasning av farliga kemikalier i produktionen av it-produkter,
  • ökad transparens och data på komponentnivå vilket t ex har inneburit att över 400 datormodeller kan länkas till specifika fabriker,
  • utökat antal upphandlande organisationer som har anslutit till Electronics Watch, och därmed även blivit mer aktiva i sina dialoger med leverantörer. Detta leder till att påverkansmöjligheten ökar, och att det sker såväl fler granskningar som på fler platser.

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheten att få tillgång till, och ta del av information om arbetsförhållandena i tillverkningsländer, direkt från organisationer som jobbar med frågan på plats, är extremt viktigt för oss, och specifikt för vår dialog och samverkan med våra olika leverantörer. Ett stort tack till Electronics Watch för en väl genomförd konferens.

EW1

 Electronics Watch

Electronics Watch grundades 2015 och bistår upphandlande organisationer att granska arbetsförhållanden i leveranskedjor inom IT-industrin. Det gör de genom nära samarbete med  civilsamhällets organisationer i tillverkningsländer. De har över 900 medlemmar från 13 länder samt granskande organisationer från Indonesien, Sydafrika, Bolivia, Japan, Filipinerna, Nepal, Tjeckien, Ungern, Burma, Kina, Indien och Vietnam.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv