Regionernas kansli leder arbetsgruppen som fokuserar på olika former för harmonisering av krav och verktyg och Transport for London rapporterade om ett verktyg som regeringen i Storbritannien har tagit fram för att utvärdera risk för tvång- och slavarbete. Kansliet rapporterade om slutsatserna från rapporten Prerequisites for the harmonization of due diligence requirements in Nordic public procurement authorities som vi kommer att redogöra för mer ingående inom kort.

IWGEPP

IWGEPP är ett nätverk som samarbetar för ökad etisk offentlig upphandling och består av upphandlande myndigheter, offentliga organisationer och NGO:s från Storbritannien, Sverige, Norge, Italien, Holland, Belgien, Spanien och Finland.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv