Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening och Pauline Göthberg deltar i Lifs poddserie "Life Science och hållbar utveckling" och gav tillsammans med Bengt Matsson sina perspektiv på Lif:s hållbarhetsmanifest och hållbarhet i  läkemedelssektorn.

Nyligen publicerades information från Danwatch om att Orifarm, Orion Pharma, Xellia Pharmaceuticals och Mylan (Viatris) bidrar till utsläpp av läkemedelssubstanser till vattendrag runt produktionsanläggningarna i Hyderabad, Indien. Med anledning av informationen har kansliet, på uppdrag av VGR, ställt frågor till leverantörerna.

Den förskjutning av frivilligt hållbarhetsarbete till lagstadgade krav som nu sköljer över näringslivet når även den offentliga sektorn. Det skriver Peter Nohrstedt hållbarhetschef på Adda Inköpscentral, och Pauline Göthberg i Aktuell Hållbarhet.

 

Analys artikel

Adda Inköpscentrals, Regionernas kansli för hållbara upphandlings och Svenska kyrkans uppföljning av våra elektronikleveranskedjor har fått föregångare inom branschen, inklusive Responsible Business Alliance, att börja använda öppen data för att identifiera riskgrupper.

Stort intresse för webinariet på gemensamma nordiska hållbarhetskriterier för förpackning inom hälso- och sjukvården

I veckan arrangerade tre norska myndigheter ett gemensam rundabordssamtal med IT-leverantörer för att diskutera krav på tillbörlig aktsamhet (due diligence) med särskilt fokus på transparens och spårbarhet i leveranskedjan.  

Samarbetsmöte för att diskutera hållbar upphandling och samverkansmöjligheter

Idag öppnade Nordic Sustainability Expo och under ett av seminarierna så diskuterade PostNord, UD samt nationella kansliet en rad frågor kopplat till mänskliga rättigheter och företagande. En av dessa frågor handlade om EU kommissionens nya direktivförslag om tillbörlig aktsamhet för företag.

Nationella kansliet deltog i veckan vid ett lunchseminarium som arrangerades för Enacts företagsnätverk Swedish Network for Business and Human Rights. Här delade vi med oss av det senaste som händer inom offentlig upphandling.

Årets konferens fokuserade på juridiken kring offentlig upphandling och av hur regelverket om offentlig upphandling ska tolkas och tillämpas i praktiken. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Front Advokater diskuterade vi hur krav på social- och miljömässig hänsyn går från bör till ska och hur de implemeteras i praktiken. 

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter