Electronics Watch, the Danish Institute for Human Rights and the Business Human Rights and the Environment Research Group vid Greenwich universitet arrangerade förra veckan en workshop för upphandlande myndigheter med fokus på tillgång till gottgörelse (på engelska, remedy) vid kränkningar av mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

100 deltagare när sjukvårdsregion Mellansverige bjöd in till regional inköpskonferens i Region Örebro. Temat för dagen var hållbarhet.

I veckan träffades kollegor från de nordiska länderna för att fortsätta diskussionerna kring ökad samverkan vad gäller hållbar upphandling. Krav på hållbara upphandling är en viktig fråga och det finns ett stort intresse för ökad samverkan från de deltagande organisationerna.

Uppföljningen genomfördes av Region Stockholm för riskområde A och inom kategorin Instrument och sjukvårdsartiklar.

Nationella kansliet besökte Västra Götalandsregionen (VGR) i veckan tillsammans med Sykehusinnkjøp, Naturvårdsverket och Health Care Without Harm Europe för erfarenhetsutbyte och diskussion om gemensamma frågor för att driva mot en mer hållbar hälso- och sjukvård

Seminariet vid Finska ambassaden i Stockholm fokuserade på att lära av svenska och finska privata och offentliga aktörer inom hållbar hälso- och sjukvård och innovation. 

Uppföljningen genomfördes av Region Jämtland Härjedalen för riskområde A och inom kategorin Kirurgiska Instrument.

Alcon grundades i Fort Worth, Texas, USA 1945. Alcons verksamheter är uppdelade på två områden: Kirurgisk vård och Syn/Ögonvård. Stickprovet för den här revisionen är en operationskit- produkt (förbrukningsvara) för gråstarrsoperationer.

I veckan arrangerade det nationella kansliet en introduktionsutbildning riktad till upphandlare, controllers, hållbarhetsstrateger, miljöstrateger och kategoriansvariga i Sveriges regioner. Webinariet var välbesökt och lockade närmare 60 deltagare.

I denna studie har författarna undersökt om och hur hållbarhetskrav ställdes vid upphandling av skyddsutrustning under pandemin.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter