Vid ett internt seminarium för regionernas nationella nätverk för hållbar upphandling presenterades resultatet från den riskanalys av nya inköpskategorier som upphandlad konsult har genomfört. Här kan ni läsa rapporten i sin helhet.

Electronics Watch arrangerar en seminarieserie på olika teman vad gäller tillbörlig aktsamhet. Vid det senaste seminariet var temat gottgörelse vid kränkningar av mänskliga rättigheter. Gottgörelse är den tredje pelaren i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och en central del i processen för tillbörlig aktsamhet. Men, vad är gottgörelse? Och hur kan det uppnås? 

Sveriges regioner har sedan 2016 varit medlem i Electronics Watch. Organisationen publicerar löpande Impact Stories med resultat från uppföljningar de gör för sina medlemmars räkning. I den senaste rapporten kan man läsa om resultaten från en uppföljning som gjordes i en av Foxconns fabriker i Tjeckien. Fabriken tillverkar stationära datorer och arbetsstationer som upphandlas av universiteten i Leeds, Leicester och Edinburgh.

I augusti 2021 startade vi upp arbetet med att revidera våra kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten och Adda Inköpscentral. I arbetet har också en referensgrupp bestående av cirka 40 organisationer från olika sektorer deltagit. Nu vill vi gärna ha synpunkter på det nya förslaget.

Idag publicerar vi verksamhetsrapport för 2021. Nedan följer ett axplock från hållbarhetsåret 2021. 

Det var fokus för Electronics Watch senaste webinarium där Region Stockholm medverkade och berättade om arbetet som genomförs inom ramen för regionernas nationella samarbete med hållbar upphandling.

Det var temat för kansliets presentation på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens i Luleå. I år samlade SOI över 600 deltagare och en rad intressanta teman avhandlades. Ett stort tack till SOI för inbjudan och för möjligheten att fåt träffa och diskutera gemensamma frågor med alla kloka kollegor runtom i upphandlings-Sverige.

I Hållbart Näringsliv webbserie om näringslivets största hållbarhetsutmaningar beskrivs i avsnitt 2 stora och små företags viktiga roll i omställningen. Hur kan ett SME påverka och göra skillnad? För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål behövs små och medelstora företag. Samtidigt konstaterar denna grupp att utmaningarna är stora.

Hållbarhet i upphandling är en omtalad fråga. På Swedish Medtechs upphandlingskonferens den 16 mars 2022 presenterade regionernas nationella kansli för hållbar upphandling varför det är viktigt att jobba med hållbar upphandling och gav en inblick i hur kansliet planerar samordna med regionerna kring miljökrav i upphandling. Konferensen, som samlade över 400 deltagare, belyste även frågan om införandet av nya regler för  medicintekniska produkter (MDR) och det kanske mindre kända International Procurement Instrument (IPI) som är ett verktyg som ska bidra till att skapa lika villkor på de globala upphandlingsmarknaderna.

På kansliets första webbinarium för i år presenterade Magdalini Saripanidou rekommendationer till en åtgärdsplan vid risk för barnarbete inom instrumenttillverkningsindustrin i Pakistan.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter