Upphandlingsmyndigheten har haft ordförandeskapet i SIS-kommittén som arbetat med standarden. 

Kansliet deltog i veckan i ett webinarium som arrangerades av Bremen i norra Tyskland.

Kinas nationella folkkongress ratificerade i april i år ILO:s två konventioner om tvångsarbete (både ILO konvention 29 och 105 ingår i regionernas uppförandekod för leverantörer). Detta är positivt med tanke på de risker för statssanktionerat tvångsarbete kopplat till Uigurer och andra muslimska minoriteter som vi har rapporterat om inom bland annat IT- och textilindustrin i Kina.

Merit Medical Systems Inc är verksamma inom 4 områden: hjärtintervention, perifert ingrepp, interventionell onkologi & ryggrad och kritisk vård.

Uppföljningen gällde Sjukvårdstextilier och genomfördes av Region Skåne som samordnare för riskområdet.

GE Healthcare Sverige AB ingår i The General Electric Company (GE), som bildades 1889 av Thomas Alva Edison. GE är ett multinationellt amerikanskt bolag där GE Healthcare utgör ett affärssegment inom GE med anställda runt om i världen. 

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening och Pauline Göthberg deltar i Lifs poddserie "Life Science och hållbar utveckling" och gav tillsammans med Bengt Matsson sina perspektiv på Lif:s hållbarhetsmanifest och hållbarhet i  läkemedelssektorn.

Nyligen publicerades information från Danwatch om att Orifarm, Orion Pharma, Xellia Pharmaceuticals och Mylan (Viatris) bidrar till utsläpp av läkemedelssubstanser till vattendrag runt produktionsanläggningarna i Hyderabad, Indien. Med anledning av informationen har kansliet, på uppdrag av VGR, ställt frågor till leverantörerna.

Den förskjutning av frivilligt hållbarhetsarbete till lagstadgade krav som nu sköljer över näringslivet når även den offentliga sektorn. Det skriver Peter Nohrstedt hållbarhetschef på Adda Inköpscentral, och Pauline Göthberg i Aktuell Hållbarhet.

 

Analys artikel

Adda Inköpscentrals, Regionernas kansli för hållbara upphandlings och Svenska kyrkans uppföljning av våra elektronikleveranskedjor har fått föregångare inom branschen, inklusive Responsible Business Alliance, att börja använda öppen data för att identifiera riskgrupper.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter