I veckan träffade David Holfve, regional samordnare för livsmedel och regionernas nationella kansli representanter från Fairtrade för att diskuterade gemensamma frågor. 

Idag på den internationella kvinnodagen lyfts kampen för jämställdhet globalt. År 1995 antogs Beijing Platform for Action (Pekingplattformen) av 189 av världens länder i syfte att förbättra kvinnors rättigheter. Fem år senare antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet.

I en nyligen publicerad artikel i Forbes lyfts behovet av nya metoder för att identifiera arbetskraftsexploatering i globala leveranskedjor. I artikeln intervjuas Stefan Brehm från Globalworks och Pauline Göthberg om behovet av ny teknik för avtalsuppföljning.

I veckan arrangerade det nationella kansliet en introduktionsutbildning riktad till upphandlare, controllers, hållbarhetsstrateger, miljöstrateger och kategoriansvariga i Sveriges regioner. Webbinariet lockade över 80 deltagare från Sveriges regioner!

Kristin Tallbo från Adda och Pauline Göthberg från det nationella kansliet deltog i ett samtal med Anna Lupi från EU:s generaldirektorat för den inre marknaden och diskuterade krav på tillbörlig aktsamhet för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

Ett första försök till datainsamling och resultatmätning för måluppfyllnad av SDG 12.7

Under torsdagen arrangerade tre norska myndigheter en gemensam leverantörsdialog med IT-leverantörer för att diskutera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och krav på tillbörlig aktsamhet (due diligence).  

Riskområde IKT har avslutat kontorsrevisioner hos Cygate AB och Tele2 Sverige AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling.

Ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) avslöjar ett akut behov av att förbättra avfallshanteringen globalt inom sjukvården.

Kansliets nationella samordnare för hållbar upphandling inom miljö, Diego Cattolica, har intervjuats av Inköpsrådet kring den nya tjänst han tillsatt sen mitten av januari.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter