Idag publicerar vi verksamhetsrapport för 2021. Nedan följer ett axplock från hållbarhetsåret 2021. 

Det var fokus för Electronics Watch senaste webinarium där Region Stockholm medverkade och berättade om arbetet som genomförs inom ramen för regionernas nationella samarbete med hållbar upphandling.

Det var temat för kansliets presentation på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens i Luleå. I år samlade SOI över 600 deltagare och en rad intressanta teman avhandlades. Ett stort tack till SOI för inbjudan och för möjligheten att fåt träffa och diskutera gemensamma frågor med alla kloka kollegor runtom i upphandlings-Sverige.

I Hållbart Näringsliv webbserie om näringslivets största hållbarhetsutmaningar beskrivs i avsnitt 2 stora och små företags viktiga roll i omställningen. Hur kan ett SME påverka och göra skillnad? För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål behövs små och medelstora företag. Samtidigt konstaterar denna grupp att utmaningarna är stora.

Hållbarhet i upphandling är en omtalad fråga. På Swedish Medtechs upphandlingskonferens den 16 mars 2022 presenterade regionernas nationella kansli för hållbar upphandling varför det är viktigt att jobba med hållbar upphandling och gav en inblick i hur kansliet planerar samordna med regionerna kring miljökrav i upphandling. Konferensen, som samlade över 400 deltagare, belyste även frågan om införandet av nya regler för  medicintekniska produkter (MDR) och det kanske mindre kända International Procurement Instrument (IPI) som är ett verktyg som ska bidra till att skapa lika villkor på de globala upphandlingsmarknaderna.

På kansliets första webbinarium för i år presenterade Magdalini Saripanidou rekommendationer till en åtgärdsplan vid risk för barnarbete inom instrumenttillverkningsindustrin i Pakistan.

I veckan träffade David Holfve, regional samordnare för livsmedel och regionernas nationella kansli representanter från Fairtrade för att diskuterade gemensamma frågor. 

Idag på den internationella kvinnodagen lyfts kampen för jämställdhet globalt. År 1995 antogs Beijing Platform for Action (Pekingplattformen) av 189 av världens länder i syfte att förbättra kvinnors rättigheter. Fem år senare antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet.

I en nyligen publicerad artikel i Forbes lyfts behovet av nya metoder för att identifiera arbetskraftsexploatering i globala leveranskedjor. I artikeln intervjuas Stefan Brehm från Globalworks och Pauline Göthberg om behovet av ny teknik för avtalsuppföljning.

I veckan arrangerade det nationella kansliet en introduktionsutbildning riktad till upphandlare, controllers, hållbarhetsstrateger, miljöstrateger och kategoriansvariga i Sveriges regioner. Webbinariet lockade över 80 deltagare från Sveriges regioner!

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter