Västra Götalandsregionen har genomfört två fabriksrevisioner i Indien hos Accord Healthcare AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling. 

I veckan deltog regionernas kansli, tillsammans med ambassadör Luiz C de Baca, (fd) Special Advisor on Human Trafficking, OSF Fellow, Baroness Lola Young of Hornsey, House of Lords UK och Daria Cibraria, Policy Officer, Public Services International, i en paneldebatt och diskuterade hur upphandlande myndigheter köper varor och tjänster från den privata sektorn och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra arbetskraftsexploatering i globala leveranskedjor.

Inom ramen för regionernas nationella samarbete genomförs löpande analyser för att identifiera väsentliga hållbarhetsrisker inom prioriterade inköpskategorier. Nu är översättningen till engelska klar för kategorin textilier och som hittas här

Riskanalysis textile

Område B har genomfört en  kontorsrevision hos Martin & Servera AB i syfte att säkerställa efterlevnad av krav på antibiotikaförskrivning (Upphandlingsmyndighetens KravID 10416:1) som ställts i upphandling. 

Inom ramarna för projekt ”Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster” arrangerades i veckan ett frukostseminarium med titeln Biobaserad plast i vård- och byggsektorn – ett sätt att minska klimatpåverkan från plastprodukter.

Adda inköpscentral har, i samarbete med Område B, genomfört en digital kontorsrevision hos Menigo Foodservice AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen. 

Det var temat på en paneldebatt där regionernas kansli tillsammans med Transport for London och Barcelona stad var inbjudna av Electronics Watch och UNISON att berätta om hur man arbetar med offentlig upphandling som styrmedel för att skydda arbetares rättigheter i leveranskedjor och varför man har valt att bli medlemmar i Electronics Watch.

Den 11 maj presenterade Västra Götalandsregionen regionernas arbete inom riskområde läkemedel. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig på koncerninköp höll huvudpresentationen vid ett webbinarium arrangerat av forskningsprojektet SUDDEN i Finland. Regionen deltog också i en efterföljande paneldebatt med deltagare från akademi, statlig myndighet och läkemedelsindustrin.

Förra veckan arrangerade arbetsgruppen för framtagandet av Regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel ett uppföljande webbinarium där man gick igenom vägledningen lite mer i detalj och öppnade upp för frågor.

Hur ska Sverige, upphandlande myndigheter och företag agera i frågan om kränkningar av uigurernas rättigheter i Kina? Det var temat när CSR Sweden och programledare Parul Sharma bjöd in till ett samtal med Maja Åberg, Senior Policy Adviser, Amnesty International Sverige, Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall och Pauline Göthberg. Podden hittar du här.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter