Upphandling24 skriver om de invändningar Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Näringsliv har på den nya lagstiftning som träder i kraft 1 juli 2022.

På initiativ av Region Stockholms Klimat- och hållbarhetsnämnd var det nationella kansliet inbjudet till att informera om vårt nationella samarbete.

Dagens webbinarium var det första avsnittet av tre i seminarieserien Fairtrade Talks som sänds under 2022 och som har fokus på hållbar handel. Det presenterades en ny upphandlingsrapport, ett initiativ av Fairtrade Sverige, Fackförbundet ST och Vision, som bygger på enkätsvar från tjänstepersoner på 422 svenska myndigheter.

Transparency International rankar 180 länder runt om i världen efter deras upplevda nivåer av korruption inom den offentliga sektorn. Resultaten ges på en skala från 0 (mycket korrupt) till 100 (mycket ren).

Under 2021 medverkade Region Stockholm i en internationell arbetsgrupp för hållbarhetskrav vid offentlig upphandling av informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

“Delivering due diligence in public procurement” var temat på det första seminariet som hölls i november 2021. En webbserie med avsikt att inte lämna någon utanför HREDD-debatten.

Område E har avslutat två kontorsrevisioner i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling:

I fredags, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, deltog nationella kansliet och Adda i ett samtal med Anna Lupi från EU:s generaldirektorat för den inre marknaden om tillbörlig aktsamhet (due diligence) i offentlig upphandling.

Electronics Watch anordnade en virtuell mötesvecka med tema föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Under dessa dagar presenterade gästföreläsare från bland annat Mexico, Filipperna, Thailand och Indien om situationen i respektive länder och gav exempel på förändringsåtgärder. Föreningsfrihet är en fundamental mänsklig rättighet. 

Under 2021 har Sveriges regioner, genom Region Skåne, deltagit i ett pilotprojekt som drivits av OECD om hur upphandlande myndigheter kan använda sig av riskbaserad due diligence vid upphandling av textilier. I veckan arrangerades en sista workshop där elva länder medverkade.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter