Under senaste veckan har klimatets påverkan på människors hälsa uppmärksammats i samband med klimatkonferensen COP26. Det är en viktig aspekt att se klimatets verkliga påverkan på människors hälsa och vilka konsekvenser våra klimatförändringar leder till. Likaså omställningen till elektrifiering.

Under gårdagen presenterade Nadja Pilpilidou från AFRY resultaten från de riskanalyser som genomförts av covid-produkter. Intresset och engagemanget var stort!

Aldrig har COP varit mer tillgängligt för allmänheten. 

Det var temat för den fjärde workshop som OECD arrangerade inom ramen för det pilotprojekt som pågår under 2021. Sveriges regioner deltog genom Region Skåne och Region Örebro län. 

Idag var det åter dags för Swedwatch och Upphandlingsmyndighetens webbinariumserie om hållbarhetsrisker vid upphandling. 

Vi har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Adda tagit fram en utbildning i hållbar upphandling.

Den 6 oktober bjöd Responsible Business Alliance (RBA) nordiska inköpare till ett rundabordssamtal i Stockholm med möjlighet till digital närvaro.

Under fredagen träffades representanter från Norden för att undersöka möjligheterna till ett närmare samarbete med hållbar upphandling och möjligheterna till att harmonisera krav på hållbara leveranskedjor.

Global Reporting Initiative har gjort den största uppdateringen av sina redovisningsstandarder (GRI Standards) inom due diligence och mänskliga rättigheter sen år 2016.

Genom att sprida kunskap och klargöra olika begrepp som används i samband med biobaserad plast försöker rapporten underlätta för andra att fatta faktaunderbyggda beslut vid val av nya produkter. 

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter