Mina fem år på regionernas kansli har betytt oerhört mycket för mig, och jag har utvecklats såväl personligen som yrkesmässigt i denna roll. Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit och över det arbete som regionerna idag gemensamt bedriver inom hållbar upphandling. Men nu känns tidpunkten rätt för att lämna över stafettpinnen, säger Karin Lonaeus.

Inom ramen för det nationella samarbetet Hållbar upphandling har Region Jönköpings län, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tillsammans med regionernas kansli genomfört en nationellt samordnad hearing med fokus på miljökrav för inkontinensprodukter.

Ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus för att återvinna skyddsförkläden kan ge minskade utsläpp med 85% i stor skala.

- Vi är många som är oroade för miljöpåverkan av plaster. Det här känns som ett steg i rätt riktning, säger Johanna Albert, överläkare och initiativtagare till projektet.

Det var temat på den första workshop som OECD arrangerade inom ramen för den pilot som pågår under 2021 där Sveriges regioner medverkar. Under denna workshop diskuterades vikten av planering och att kartlägga och analysera behov, marknad och hållbarhetsrisker i ett tidigt skede vilket kan lägga grunden för en effektiv upphandling senare. Anja Björnberg Ekstrand presenterade hur Sveriges regioner arbetar med tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) och hur man prioriterar risker med fokus på upphandling av textilier.

Nu publiceras regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel!

Tidigare i veckan ägde mänskliga rättighetsdagarna i Uppsala rum. Konferensen ägde rum digitalt med såväl förinspelade föreläsningar som livesändningar från Uppsala Konsert och Kongress. Det har varit tre fullspäckade dagar med massor av spännande seminarier och föreläsningar på temat mänskliga rättigheter. Region Uppsala och det Nationella Kansliet höll i ett seminarium under tisdagen och berättade om regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling.

I veckan arrangerade upphandlingsavdelningen i Region Halland en workshop om hållbar offentlig upphandling och regionernas kansli var på plats för att hålla i utbildningen.

Panelsamtalet arrangerades av CSR Sweden och Global Bar Magazin där temat för panelen var  ”När ska uigurerna få rättvisa?”

År 2020 blev ett mycket speciellt år. Spridningen av coronaviruset påverkade självfallet det nationella samarbetet. Många medarbetare har behövt fokusera på att säkerställa försörjningen av produkter till hälso- och sjukvården. Den ökade efterfrågan globalt på skyddsutrustning har också inneburit ökade risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter i våra leveranskedjor. Samtidigt har fysiska revisioner hos leverantörer varit omöjliga att genomföra. Trots att förutsättningarna har varit annorlunda så har det nationella samarbetet fortskridit och skapat en rad positiva resultat. Inte minst har hållbar upphandling firat 10 år!

Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner. Framförallt den roll regioner och kommuner spelar vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter