Kristin Tallbo från Adda och Pauline Göthberg från det nationella kansliet deltog i ett samtal med Anna Lupi från EU:s generaldirektorat för den inre marknaden och diskuterade krav på tillbörlig aktsamhet för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

Ett första försök till datainsamling och resultatmätning för måluppfyllnad av SDG 12.7

Under torsdagen arrangerade tre norska myndigheter en gemensam leverantörsdialog med IT-leverantörer för att diskutera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och krav på tillbörlig aktsamhet (due diligence).  

Riskområde IKT har avslutat kontorsrevisioner hos Cygate AB och Tele2 Sverige AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling.

Ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) avslöjar ett akut behov av att förbättra avfallshanteringen globalt inom sjukvården.

Kansliets nationella samordnare för hållbar upphandling inom miljö, Diego Cattolica, har intervjuats av Inköpsrådet kring den nya tjänst han tillsatt sen mitten av januari.

Upphandling24 skriver om de invändningar Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Näringsliv har på den nya lagstiftning som träder i kraft 1 juli 2022.

På initiativ av Region Stockholms Klimat- och hållbarhetsnämnd var det nationella kansliet inbjudet till att informera om vårt nationella samarbete.

Dagens webbinarium var det första avsnittet av tre i seminarieserien Fairtrade Talks som sänds under 2022 och som har fokus på hållbar handel. Det presenterades en ny upphandlingsrapport, ett initiativ av Fairtrade Sverige, Fackförbundet ST och Vision, som bygger på enkätsvar från tjänstepersoner på 422 svenska myndigheter.

Transparency International rankar 180 länder runt om i världen efter deras upplevda nivåer av korruption inom den offentliga sektorn. Resultaten ges på en skala från 0 (mycket korrupt) till 100 (mycket ren).

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter