I dag släppte Adda, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Svenska kyrkan rapporten “State Imposed Forced Labor in China – Swedish Buyers’ Monitoring of Electronics Supply Chains”. I rapporten sammanställs resultaten från vår ettåriga uppföljning av risken för tvångsarbete i våra it-leveranskedjor i Kina.

Under förra veckan hölls två webbinarium med fokus på läkemedel, hållbarhet och utvecklingen av multiresistenta bakterier. Först ut var Upphandlingsmyndigheten och Swedwatch som hade sitt tredje och sista webbinarium i höstens webbinariumserie om hållbarhetsrisker vid upphandling.

Regionerna bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete kring Hållbar Upphandling med syfte att identifiera och minimera negativ påverkan på människor och miljö under produktens eller tjänstens livscykel. Sedan 2010 har kraven och förväntningarna på upphandlande myndigheter ökat och tidigare i år beslutade styrgruppen för Hållbar Upphandling att anta dokumentet Programförklaring 2030.

Igår var det äntligen dags för den årliga konferensen för det nationella nätverket för Hållbar Upphandling. Det var första gången på två år som vi fick möjlighet att träffas och vi är glada att så många hade möjlighet att vara på plats. Vi hade också med oss några på länk.    

Under förra veckan presenterade kansliet regionernas arbete med hållbar upphandling vid Stockholms universitets masterutbildning i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation.

Under lördagskvällen den 13 november avslutades förhandlingarna i Glasgow där målet var att fastställa ett regelverk för att uppnå Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders uppvärmning. För första gången finns en formulering kring fossila bränslen med! 

Nu anställer regionernas samarbete inom hållbar upphandling en särskild kompetens inom området miljö. Diego Cattolica kommer att arbeta nationellt och samordna och effektivisera arbetet med klimatfrågor, kemikalier, och cirkulär ekonomi med särskilt fokus på en ökad harmonisering av miljökrav.

Finns det miljömässiga och ekonomiskt fördelaktiga skäl till att använda flergångsförpackningar i ett cirkulärt logistikflöde? Genom projektet ”Cirkulära flergångspackningar för medicintekniska produkter” har det tagits fram ett konceptförslag baserat på intressenternas krav och förväntningar på lådan. 

Swedish Medtech Summit bjöd under torsdagen in till en eftermiddag där deltagarna fick en inblick i flera områden och trender som kommer att bli relevanta för såväl regioner som för medlemsföretag. Region Västerbotten och Region Östergötland presenterade utvecklingen kring nära vård, digitalisering och e-hälsa. 

Med fokus på företagande och särskilt det lilla företagandet, presenterades slutsatser från flera analyser utförda av WWF, ICC, CDP, (Carbon Disclosure Project) Sage och ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) gällande potentiella stöd för små och medelstora företag att vidta klimatåtgärder.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter