Under 2021 medverkade Region Stockholm i en internationell arbetsgrupp för hållbarhetskrav vid offentlig upphandling av informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

“Delivering due diligence in public procurement” var temat på det första seminariet som hölls i november 2021. En webbserie med avsikt att inte lämna någon utanför HREDD-debatten.

Område E har avslutat två kontorsrevisioner i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling:

I fredags, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, deltog nationella kansliet och Adda i ett samtal med Anna Lupi från EU:s generaldirektorat för den inre marknaden om tillbörlig aktsamhet (due diligence) i offentlig upphandling.

Electronics Watch anordnade en virtuell mötesvecka med tema föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Under dessa dagar presenterade gästföreläsare från bland annat Mexico, Filipperna, Thailand och Indien om situationen i respektive länder och gav exempel på förändringsåtgärder. Föreningsfrihet är en fundamental mänsklig rättighet. 

Under 2021 har Sveriges regioner, genom Region Skåne, deltagit i ett pilotprojekt som drivits av OECD om hur upphandlande myndigheter kan använda sig av riskbaserad due diligence vid upphandling av textilier. I veckan arrangerades en sista workshop där elva länder medverkade.

I dag släppte Adda, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Svenska kyrkan rapporten “State Imposed Forced Labor in China – Swedish Buyers’ Monitoring of Electronics Supply Chains”. I rapporten sammanställs resultaten från vår ettåriga uppföljning av risken för tvångsarbete i våra it-leveranskedjor i Kina.

Under förra veckan hölls två webbinarium med fokus på läkemedel, hållbarhet och utvecklingen av multiresistenta bakterier. Först ut var Upphandlingsmyndigheten och Swedwatch som hade sitt tredje och sista webbinarium i höstens webbinariumserie om hållbarhetsrisker vid upphandling.

Regionerna bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete kring Hållbar Upphandling med syfte att identifiera och minimera negativ påverkan på människor och miljö under produktens eller tjänstens livscykel. Sedan 2010 har kraven och förväntningarna på upphandlande myndigheter ökat och tidigare i år beslutade styrgruppen för Hållbar Upphandling att anta dokumentet Programförklaring 2030.

Igår var det äntligen dags för den årliga konferensen för det nationella nätverket för Hållbar Upphandling. Det var första gången på två år som vi fick möjlighet att träffas och vi är glada att så många hade möjlighet att vara på plats. Vi hade också med oss några på länk.    

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter