Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) lanserar ett pilotprojekt med fokus på hur upphandlande myndigheter kan använda sig riskbaserad due diligence vid upphandling av textilier. Sveriges regioner deltar i projektet genom Region Skåne och Region Örebro län. Under måndagen hade de 11 deltagande länderna ett första uppstartsmöte.
Svenska staten är Sveriges största konsument, men hur arbetar staten med hållbarhet inom offentlig upphandling? Och, hur påverkas företag av de krav som offentlig sektors ställer? Det var några av de frågeställningar som diskuterades under panelsamtalet som Karin Lonaeus deltog i under onsdagen.

Under fredagen höll Regionernas kansli för hållbar upphandling i ett lunch-webbinarium på temat ”Hållbar Upphandling under Coronapandemin”. Under webbinariet diskuterade en panel bland annat utmaningar med att ställa och följa upp hållbarhetskrav under kris. Panelen bestod av representanter från Hållbar Upphandlings styrgrupp. 

Den 14 januari arrangerade SIWI (Stockholm International Water Institute) och projektet RAMP (Responsible Antibiotic Manufacturing Platform) ett virtuellt rundabordssamtal ”Beating AMR, creating demand for responsibly made pharmaceuticals in Europe”. Syftet med samtalet var bland annat att utbyta erfarenheter kring utmaningar med antimikrobiell resistens (AMR), diskutera green public procurement (GPP) som ett verktyg för att minska utveckling av AMR och utröna möjligheter att samarbeta kring hållbar upphandling med koppling till EU-strategier och fokus på antibiotika. Pauline Göthberg, nationella kansliet och Lena Göransson Modigh, Västra Götalandsregionen var inbjudna för att berätta generellt om hållbar upphandling i Sveriges regioner och specifikt om arbete med krav och uppföljning inom läkemedelsområdet.

Under rubriken “Swedish public procurers engage suppliers to take measures against possible links to Uyghur forced labour”, publicerar Business and Human Rights Resource Centre det arbete som Sveriges regioner, tillsammans med SKL Kommentus och Svenska Kyrkan, bedriver i syfte att adressera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina. Det uppföljningsbrev som organisationerna har tagit fram, tillsammans med uppföljningsunderlag och annan vägledning, tillgängliggörs på hemsidan för upphandlande myndigheter och andra aktörer att ta del av. Business and Human Rights Resource Centre är en oberoende internationell frivilligorganisation som arbetar med frågor gällande företagande och mänskliga rättigheter. 

Under våren kommer Magda att göra sin praktik på det nationella kansliet. Magda studerar mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm och kommer under sin praktiktid bland annat att bistå område A i ett projekt om barnarbete och instrumenttillverkning.

Make ICT Fair bjöd in till seminarium om hur man kan minska riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och negativ miljöpåverkan genom att ställa rätt krav och följa upp att dessa efterlevs i offentliga upphandlingar. Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter.

SVT uppmärksammade i veckan Region Östergötlands väsentliga arbete vad gäller uppföljning av handskavtal och de fabriksrevisioner som genomfördes i Malaysia.
I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Lena Göransson Modigh Västra Götalandsregionen
I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Emma Bratt, Region Örebro län

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter