Genom att sprida kunskap och klargöra olika begrepp som används i samband med biobaserad plast försöker rapporten underlätta för andra att fatta faktaunderbyggda beslut vid val av nya produkter. 

Rapporten tar upp resultaten från uppföljningar av kemikaliekrav ställda i upphandlade avtal. Temat har varit ”Plastic Fantastic” med fokus på sjukvårdsmaterial och material i kontakt med livsmedel och tandteknik. 

Den 21 september 2021 anordnade Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Swedwatch ett webbinarium om hållbarhetsrisker inom elektronikindustrin. 

Pauline, nationell samordnare för regionernas arbete med socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, intervjuades för sin medverkan i den nyutgivna boken "Din Agenda 2030" skriven av Parul Sharma.

Melina studerar mänskliga rättigheter på universitetet i Lund och gör under hösten sin praktik på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Sveriges landsting och regioner är sedan år 2010 medlemmar i nätverket IWGEPP och fredagen den 3 september träffades IWGEPPs arbetsgrupp på ett virtuellt möte.

Hon har under sina år haft huvudsakligt fokus på att bygga upp det nationella nätverket på miljösidan och gett stöd till alla regioner i det praktiska arbetet med att samordna och följa upp miljökraven. 

Omställningen till biobaserade plaster går idag långsammare än vad som tidigare förutspåtts. Det finns flera orsaker till detta, bland annat att kunskapsnivån om dessa material på många håll är för låg. 

I veckan gick startskottet för revideringen av de nationella kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor. Uppstartsmötet lockade över 70 deltagare från olika branscher, upphandlande myndigheter och civilsamhället. Vi, tillsammans med ADDA och Upphandlingsmyndigheten kommer under hösten att samarbeta i syfte att säkerställa att villkoren är harmoniserade och ligger i linje med kommande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.

I veckan arrangerade Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten och regionernas kansli för Hållbar Upphandling ett dialogmöte om vägen mot en ökad materialåtervinning av plast från vården.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter