Under förra veckan presenterade kansliet regionernas arbete med hållbar upphandling vid Stockholms universitets masterutbildning i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation.

Under lördagskvällen den 13 november avslutades förhandlingarna i Glasgow där målet var att fastställa ett regelverk för att uppnå Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders uppvärmning. För första gången finns en formulering kring fossila bränslen med! 

Nu anställer regionernas samarbete inom hållbar upphandling en särskild kompetens inom området miljö. Diego Cattolica kommer att arbeta nationellt och samordna och effektivisera arbetet med klimatfrågor, kemikalier, och cirkulär ekonomi med särskilt fokus på en ökad harmonisering av miljökrav.

Finns det miljömässiga och ekonomiskt fördelaktiga skäl till att använda flergångsförpackningar i ett cirkulärt logistikflöde? Genom projektet ”Cirkulära flergångspackningar för medicintekniska produkter” har det tagits fram ett konceptförslag baserat på intressenternas krav och förväntningar på lådan. 

Swedish Medtech Summit bjöd under torsdagen in till en eftermiddag där deltagarna fick en inblick i flera områden och trender som kommer att bli relevanta för såväl regioner som för medlemsföretag. Region Västerbotten och Region Östergötland presenterade utvecklingen kring nära vård, digitalisering och e-hälsa. 

Med fokus på företagande och särskilt det lilla företagandet, presenterades slutsatser från flera analyser utförda av WWF, ICC, CDP, (Carbon Disclosure Project) Sage och ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) gällande potentiella stöd för små och medelstora företag att vidta klimatåtgärder.

Frukostseminariet den 7e december kl 08:30-09:30 är gratis och sänds digitalt. Du får lära dig mer om hållbar upphandling och varför det är en integrerad del i inköpsprocessen. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor till panelen via chatten.

Under senaste veckan har klimatets påverkan på människors hälsa uppmärksammats i samband med klimatkonferensen COP26. Det är en viktig aspekt att se klimatets verkliga påverkan på människors hälsa och vilka konsekvenser våra klimatförändringar leder till. Likaså omställningen till elektrifiering.

Under gårdagen presenterade Nadja Pilpilidou från AFRY resultaten från de riskanalyser som genomförts av covid-produkter. Intresset och engagemanget var stort!

Aldrig har COP varit mer tillgängligt för allmänheten. 

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter