Regionerna nationella samarbete satsar på att ytterligare effektivisera och stärka processen för avtalsuppföljning. I augusti startar Linda Karlsson som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för Hållbar Upphandling.

Område A har avslutat en kontorsrevision hos Karo Pharma AB / Swereco i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling. Swereco tog i september 2020 över gällande avtal från Karo Pharma AB.

Nu påbörjar vi processen med att uppdatera kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor tillsammans med ADDA och Upphandlingsmyndigheten. Syftet med revideringen är att harmonisera villkoren samt att säkerställa att dessa ligger i linje med kommande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle. Anmäl dig till Upphandlingsmyndigheten senast den 20 augusti om du vill vara med och påverka.

Västra Götalandsregionen har genomfört två fabriksrevisioner i Indien hos Accord Healthcare AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling. 

I veckan deltog regionernas kansli, tillsammans med ambassadör Luiz C de Baca, (fd) Special Advisor on Human Trafficking, OSF Fellow, Baroness Lola Young of Hornsey, House of Lords UK och Daria Cibraria, Policy Officer, Public Services International, i en paneldebatt och diskuterade hur upphandlande myndigheter köper varor och tjänster från den privata sektorn och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra arbetskraftsexploatering i globala leveranskedjor.

Inom ramen för regionernas nationella samarbete genomförs löpande analyser för att identifiera väsentliga hållbarhetsrisker inom prioriterade inköpskategorier. Nu är översättningen till engelska klar för kategorin textilier och som hittas här

Riskanalysis textile

Område B har genomfört en  kontorsrevision hos Martin & Servera AB i syfte att säkerställa efterlevnad av krav på antibiotikaförskrivning (Upphandlingsmyndighetens KravID 10416:1) som ställts i upphandling. 

Inom ramarna för projekt ”Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster” arrangerades i veckan ett frukostseminarium med titeln Biobaserad plast i vård- och byggsektorn – ett sätt att minska klimatpåverkan från plastprodukter.

Adda inköpscentral har, i samarbete med Område B, genomfört en digital kontorsrevision hos Menigo Foodservice AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen. 

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter