Melina studerar mänskliga rättigheter på universitetet i Lund och gör under hösten sin praktik på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Sveriges landsting och regioner är sedan år 2010 medlemmar i nätverket IWGEPP och fredagen den 3 september träffades IWGEPPs arbetsgrupp på ett virtuellt möte.

Hon har under sina år haft huvudsakligt fokus på att bygga upp det nationella nätverket på miljösidan och gett stöd till alla regioner i det praktiska arbetet med att samordna och följa upp miljökraven. 

Omställningen till biobaserade plaster går idag långsammare än vad som tidigare förutspåtts. Det finns flera orsaker till detta, bland annat att kunskapsnivån om dessa material på många håll är för låg. 

I veckan gick startskottet för revideringen av de nationella kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor. Uppstartsmötet lockade över 70 deltagare från olika branscher, upphandlande myndigheter och civilsamhället. Vi, tillsammans med ADDA och Upphandlingsmyndigheten kommer under hösten att samarbeta i syfte att säkerställa att villkoren är harmoniserade och ligger i linje med kommande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.

I veckan arrangerade Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten och regionernas kansli för Hållbar Upphandling ett dialogmöte om vägen mot en ökad materialåtervinning av plast från vården.

Regionerna nationella samarbete satsar på att ytterligare effektivisera och stärka processen för avtalsuppföljning. I augusti startar Linda Karlsson som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för Hållbar Upphandling.

Område A har avslutat en kontorsrevision hos Karo Pharma AB / Swereco i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling. Swereco tog i september 2020 över gällande avtal från Karo Pharma AB.

Nu påbörjar vi processen med att uppdatera kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor tillsammans med ADDA och Upphandlingsmyndigheten. Syftet med revideringen är att harmonisera villkoren samt att säkerställa att dessa ligger i linje med kommande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle. Anmäl dig till Upphandlingsmyndigheten senast den 20 augusti om du vill vara med och påverka.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter