Det var temat på en paneldebatt där regionernas kansli tillsammans med Transport for London och Barcelona stad var inbjudna av Electronics Watch och UNISON att berätta om hur man arbetar med offentlig upphandling som styrmedel för att skydda arbetares rättigheter i leveranskedjor och varför man har valt att bli medlemmar i Electronics Watch.

Den 11 maj presenterade Västra Götalandsregionen regionernas arbete inom riskområde läkemedel. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig på koncerninköp höll huvudpresentationen vid ett webbinarium arrangerat av forskningsprojektet SUDDEN i Finland. Regionen deltog också i en efterföljande paneldebatt med deltagare från akademi, statlig myndighet och läkemedelsindustrin.

Förra veckan arrangerade arbetsgruppen för framtagandet av Regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel ett uppföljande webbinarium där man gick igenom vägledningen lite mer i detalj och öppnade upp för frågor.

Hur ska Sverige, upphandlande myndigheter och företag agera i frågan om kränkningar av uigurernas rättigheter i Kina? Det var temat när CSR Sweden och programledare Parul Sharma bjöd in till ett samtal med Maja Åberg, Senior Policy Adviser, Amnesty International Sverige, Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall och Pauline Göthberg. Podden hittar du här.

Mina fem år på regionernas kansli har betytt oerhört mycket för mig, och jag har utvecklats såväl personligen som yrkesmässigt i denna roll. Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit och över det arbete som regionerna idag gemensamt bedriver inom hållbar upphandling. Men nu känns tidpunkten rätt för att lämna över stafettpinnen, säger Karin Lonaeus.

Inom ramen för det nationella samarbetet Hållbar upphandling har Region Jönköpings län, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tillsammans med regionernas kansli genomfört en nationellt samordnad hearing med fokus på miljökrav för inkontinensprodukter.

Ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus för att återvinna skyddsförkläden kan ge minskade utsläpp med 85% i stor skala.

- Vi är många som är oroade för miljöpåverkan av plaster. Det här känns som ett steg i rätt riktning, säger Johanna Albert, överläkare och initiativtagare till projektet.

Det var temat på den första workshop som OECD arrangerade inom ramen för den pilot som pågår under 2021 där Sveriges regioner medverkar. Under denna workshop diskuterades vikten av planering och att kartlägga och analysera behov, marknad och hållbarhetsrisker i ett tidigt skede vilket kan lägga grunden för en effektiv upphandling senare. Anja Björnberg Ekstrand presenterade hur Sveriges regioner arbetar med tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) och hur man prioriterar risker med fokus på upphandling av textilier.

Nu publiceras regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel!

Tidigare i veckan ägde mänskliga rättighetsdagarna i Uppsala rum. Konferensen ägde rum digitalt med såväl förinspelade föreläsningar som livesändningar från Uppsala Konsert och Kongress. Det har varit tre fullspäckade dagar med massor av spännande seminarier och föreläsningar på temat mänskliga rättigheter. Region Uppsala och det Nationella Kansliet höll i ett seminarium under tisdagen och berättade om regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter