Arbetet inom ramen för den nationella samordningen för Hållbar Upphandling leds av en styrgrupp bestående av upphandlingschefer och miljöchefer. Regionerna ansvarar för det löpande uppföljningsarbetet med stöd från det nationella kansliet. Arbetet i regionerna är uppdelat på åtta regionala samordnare samt kontaktpersoner för såväl miljöfrågor som för sociala frågor i samtliga regioner

 

Styrgrupp Nationella kansliet Regionala samordnare Kontaktpersoner