Ordförande    Ragna Forslund, Upphandlingschef Region Stockholm

Vice Ordförande     Emma Lewau, Verksamhetschef miljö Region Östergötland    

Medlem    Ingrid Bergman, Inköpschef Region Skåne

Medlem    Lars Loftäng, Avdelningschef Koncerninköp Västra Götalandsregionen 

Medlem    Joakim Kristensson, Strategisk inköpschef Region Blekinge

Medlem    Johanna Schelin, Hållbarhetschef Region Kalmar